Zakres działalności Zakładu Badań Mechanicznych i Inżynierii Materiałowej

 • Opracowywanie efektywnych metod przetwórczych prowadzących do otrzymywania wyrobów o wymaganych właściwościach, np. ograniczona palność oraz dobre właściwości mechaniczne.
 • Projektowanie i wytwarzanie nanokompozytów polimerowych i biopolimerowych, w tym z nanonapełniaczami o specjalnych właściwościach, między innymi o zwiększonej odporności na działanie ognia, właściwościach elektro-przewodzących.
 • Opracowanie receptur nowych odmian materiałów polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów o różnym składzie (także z wykorzystaniem surowców odnawialnych) i scharakteryzowanych parametrach użytkowych.
 • Otrzymywanie funkcjonalnych kompozytów polimerowych wykazujących charakterystyczne właściwości wobec specyficznych warunków zewnętrznych.
 • Badania właściwości tworzyw sztucznych w tym oznaczanie właściwości mechanicznych (m.in. cech wytrzymałościowych przy rozciąganiu), reologicznych (m.in. wskaźnik szybkości płynięcia), stopnia palności i innych.
 • Badania procesów modyfikacji polimerów zarówno chemicznej jak i fizycznej.
 • Dobór surowców do wytwarzania określonego wyrobu z tworzyw sztucznych gwarantujących najwyższą jakość wyrobów finalnych.
 • Opracowanie nowych technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych do celów użytkowych.
 • Produkcja (wytwarzanie) granulatów i koncentratów polimerowych w skali małotonażowej na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej, wtryskarki oraz rozdmuchiwarki do foli trójwarstwowej.
 • Prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym z zakresu wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów polimerowych oraz charakterystyki ich właściwości.
 • Badania mechaniczne materiałów polimerowych, kompozytów, betonów i metali w szerokim zakresie obciążeń.
 • Badania elementów energetyki w tym elementów przesyłowych.
 • Badania lin, przewodów energetycznych kabli w zakresie badań wytrzymałościowych jak i zmęczeniowych.
 • Badania trudnopalności materiałów polimerowych.

Laboratoria

LABORATORIUM BADAŃ MECHANICZNYCH I GEOMECHANIKI GÓRNICZEJ

Kierownik laboratorium
dr inż. Krzysztof Pacześniowski
email: kpaczesniowski@gig.eu
telefon: 32 259 21 68

LABORATORIUM TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I RECYKLINGU

Kierownik laboratorium
dr hab. inż. Jerzy Korol
email: jkorol@gig.eu
telefon: 32 259 24 62

LABORATORIUM LIN I URZĄDZEŃ SZYBOWYCH

Kierownik laboratorium
dr inż. Bogusław Kubiś
email: bkubis@gig.eu
telefon: 32 259 23 67

LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNYCH SYSTEMÓW SIECIOWYCH

Kierownik laboratorium
dr inż. Mariusz Szot
email: mszot@gig.eu
telefon: 32 259 27 59

CENTRALNE LABORATORIUM BADAŃ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kierownik laboratorium
dr inż. Arkadiusz Kulawik
email: akulawik@gig.eu
telefon: 32 259 24 93

LABORATORIUM BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH

Skip to content