Badania mechaniczne lin i drutów

Lp. Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Nazwa urządzenia / stanowiska badawczego Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
1 PN-EN 60794-1-21:2015-07 Sprawdzenie zachowania się ośrodka optycznego podczas rozciągania przewodu Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania optyczne Badania przewodów OPGW
2 PN-EN 50182:2002; PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Sprawdzenie zachowania się przewodu w warunkach obciążenia siłą rozciągającą Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania przewodów OPGW
3 PN-EN 50182:2002 Sprawdzenie siły zrywającej przewód Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania przewodów OPGW
4 PN-EN 60794-1-22:2018-04 Badanie wodoszczelności wzdłużnej Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania środowiskowe Badania przewodów OPGW
5 PN-EN 61395:2002 Pełzanie przewodów wielodrutowych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania reologiczne Badania przewodów
6 PN-EN 50189:2002; PN-EN 61232:2002 Naprężenie przy 1% wydłużenia drutów stalowych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania drutów
7 PN-EN IEC 61854:2020-11 Badania odstępników: kontrola wizualna Tak

Badanie organoleptyczne

Inne Badania odstępników energetycznych
8 PN-EN IEC 61854:2020-11 Sprawdzenie wymiarów, materiału i masy Tak

Przyrządy pomiarowe

Inne Badania odstępników energetycznych
9 PN-EN IEC 61854:2020-11 Kontrola powłoki cynkowej Tak

Miernik grubości powłok

Pomiar powłok Badania odstępników energetycznych
10 PN-EN IEC 61854:2020-11 Próba poślizgu zacisku Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania odstępników energetycznych
11 PN-EN IEC 61854:2020-11 Próba dokręcania śrub zacisku Tak

Klucz dynamometryczny

Inne Badania odstępników energetycznych
12 PN-EN IEC 61854:2020-11 Próba ściskania i rozciągania Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania odstępników energetycznych
13 PN-EN IEC 61854:2020-11 Test elastyczności Tak

Stanowisko pomiarowe

Badania mechaniczne Inne badania odstępników energetycznych
14 PN-EN 61284:2002 Badania mechaniczne elementów osprzętu energetycznego Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania osprzętu energetycznego
Norma / Procedura Akredytowane (Tak/Nie) Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
Skip to content