Badania geomechaniczne dla górnictwa

Lp. Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Nazwa urządzenia / stanowiska badawczego Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
1 PN-G-04303:1997 Wytrzymałość na ściskanie w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał
160 PN-EN 1926:2007 Wytrzymałość na ściskanie w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie materiałów kamiennych
161 PN-EN 12390-3:2011 Wytrzymałość na ściskanie w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie betonu
162 PN-C-89071:1993 Wytrzymałość na ściskanie i odkształcenie względne w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie żywic organicznych i organiczno mineralnych
163 PN-EN 196-1:2016-7 Wytrzymałość na ściskanie Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie spoiw mineralno cementowych
164 PN-G-04302:1997 Wytrzymałość na rozciąganie w zakresie siły (25-3000) kN - Metoda Brazylijska Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
165 PN-G-04304:1997+Az1:1999 Wytrzymałość na ścinanie w zakresie siły (25-3000) kN - Metoda ścinania prostego Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
166 PN-G-04305:1997; PN-EN 12372:2010 Wytrzymałość na zginanie w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
167 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-01 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Wytrzymałość resztkowa w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
168 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-01 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Wskaźnik potencjalnej energii sprężystej w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
169 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-01 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Moduł spadku w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
170 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-03 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Moduł Younga w zakresie siły (25-3000) kN Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał, materiałów kamiennych i betonów
171 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-01 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Odkształcenie krytyczne i resztkowe (0,1-100) mm Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie skał i materiałów kamiennych
172 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-02 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Energetyczny wskaźnik naturalnej skłonności do tąpań (0,2-20) - Metoda energetyczna Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badanie mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badanie węgla
173 PN-EN 1936:2010 Gęstość objętościowa Metoda wagowo-objętościowa Tak

Satnowisko do badań gęstości

Badanie fizyczne Badanie skał i materiałów kamiennych
174 PN-EN 1936:2010 Gęstość właściwa - Metoda kolby Le Chateliera Tak

Satnowisko do badań gęstości

Badanie fizyczne Badanie skał i materiałów kamiennych
175 PN-EN 1936:2010 Porowatość całkowita Tak

Satnowisko do badań porowatości

Badanie fizyczne Badanie skał i materiałów kamiennych
176 PN-88/B-04481 Wilgotność próbki - Metoda wagowa Tak

Satnowisko do badań wilgotności

Badanie fizyczne Badanie skał i materiałów kamiennych
177 PN-EN 13755:2008+AC:2004 Nasiąkliwość - Metoda wagowa Tak

Satnowisko do badań nasiąkliwości

Badanie fizyczne Badanie skał, materiałów kamiennych i betonów
178 Procedura BL-3/ZLGIG/PB-04 Edycja 4 z dnia 02.01.2019 Rozmakalność - Metody jakościowe: Skutty i GIG Tak

Satnowisko do badań rozmakalności

Badanie fizyczne Badanie skał zwięzłych
179 PN-EN 13755:2008+AC:2004 Nasiąkliwość - Metoda wagowa (Beton) Tak

Satnowisko do badań nasiąkliwości

Badanie fizyczne Badanie betonu
180 PN-B-06265:2018 Mrozoodporność Nie

Stanowisko do badań mrozoodporności

Badanie fizyczne Badanie skał, materiałów kamiennych i betonów
181 PN-EN 206-1:2003 Wodoprzepuszczalność Nie

Stanowisko do badań wodoprzepuszczalności

Badanie fizyczne Badanie skał, materiałów kamiennych i betonów
182 PN-EN 14157:2005 Ścieralność Nie

Tarcza Boehmego

Badanie mechaniczne Badanie skał, materiałów kamiennych i betonów
Norma / Procedura Akredytowane (Tak/Nie) Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
Skip to content