Badania palności polimerów

Lp. Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Nazwa urządzenia / stanowiska badawczego
1 PN-93/C-05013 p. 2.1 Badania palności metodą płomieniową Tak

Palnik spirytusowy

2 PN-93/C-05013 p. 2.4 Badanie metodą sztolni modelowej Tak

Sztolnia modelowa

160 PN-EN ISO 9773:2003/A1:2005 Oznaczanie palności cienkich, giętkich, usytuowanych pionowo kształtek poddanych działaniu źródła zapłonu o małym płomieniu (kategoria palności VTM) Tak

Komora, UL 94

161 PN-EN 60695-11-10: 2014-02 Badanie odporności na zapalenie materiałów/wyrobów od płomienia o mocy 50W (klasa HB, HB40, HB75, V-0,V-1 i V-2, tożsana z UL 94: UL 94 HB, UL 94 HB40, UL 94 HB75, UL 94 V-0,V-1 i UL 94 V-2) Tak

Komora, UL 94

162 PN-EN ISO 340:2013-07 Badania palności metodą płomieniową Tak

Palnik gazowy Bunsena

163 PN-EN ISO 340:2013-07 z uwzględnieniem PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 p.6.2 Odporność ogniowa Tak

Palnik gazowy Bunsena

164 PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006 Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego Tak

Wskaźnik tlenowy

165 Metoda własna (PB-9) Obecność substancji toksycznych w produktach rozkładu termicznego Tak

Labolatorium fizyko-chemiczne

166 Metoda własna (PB-16) Analiza termiczna techniką termograwimetryczną (TGA) Tak

Termograwimetr (TGA)

167 ISO 5660 Badanie palności metodą kalorymetru stożkowego Nie

Kalorymetr stożkowy CC

168 PN-EN ISO 11925-2:2010 Badanie zapalności materiałów/wyrobów (reakcja na ogień) Nie

Komora z wymuszoną wentylacją

169 PN-EN ISO 1182:2010 Badanie niepalności materiałów Nie

Elektryczny piec rurowy

170 PN-EN ISO 2592:2017-10 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia (Cleveland) Nie

Piec Clevelanda

171 PN-C-05019:1998 p. 3.2 Badanie metodą gorącej powierzchni Nie

Stanowisko do badania metodą gorącej powierzchnii

172 PN- EN 12881-1. Metoda C Badanie palności metodą rusztu propanowego Nie

Ruszt propanowy

173 PN-EN ISO 11357-6:2018-04 Analiza termiczna techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej - DSC Nie

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC

174 wg metody ustalonej z Klientem Analiza termiczna techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej - DSC Nie

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC

175 PN-EN 60695-2 Badanie zagrożenia ogniowego (rozżarzony/gorący drut) Nie

Rozżarzony/gorący drut

176 Dz. U. 2015 poz. 854 oraz 75/324/EWG Palność aerozoli Nie

Stanowisko do bania areozoli

Norma / Procedura Akredytowane (Tak/Nie)
Skip to content