Zakład Badań Mechanicznych i Inżynierii Materiałowej GIG

wchodzimy w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat AB 005

Liny i urządzenia szybowe

Badania lin stalowych oraz nowych rozwiązań lin. Pomiary geometryczne za pomocą laserowego skaningu, szyby, wyrobiska i konstrukcje.

Elektroenergetyczne systemy sieciowe

Akredytowane badania odstępników przewodów napowietrznych. Badania przewodów z włóknem optycznym OPGW.

Urządzenia mechaniczne

Badania wytrzymałościowe, wysokociśnieniowe i hydrauliczne. Odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych,  stojaki, siłowniki hydrauliczne. Szczelność połączenia, sztywność obwodowa.

Geomechanika górnicza

Badania laboratoryjne skał zwięzłych, materiałów kamiennych naturalnych i sztucznych oraz spoiw mineralno-organicznych.

Rury i tworzywa sztuczne

Badania rur niemetalowych, taśm przenośnikowych, tkanin, folii i klejów.

Właściwości fizyko-chemiczne

Badanie palności materiałów. Analiza termiczna TGA i DS. Oznaczanie odporności na działanie płomienia.

Technologie materiałowe i recykling

Prace o charakterze badawczo-rozwojowym z zakresu wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów polimerowych.

Certyfikat PCA AB 005

Posiadamy akredytację na wykonywane badania nr AB 005

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content