Badania mechaniczne polimerów i kompozytów

Lp. Norma / Procedura Badanie Akredytowane (Tak/Nie) Nazwa urządzenia / stanowiska badawczego Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
1 PN-EN ISO 252:2008 Wytrzymałość adhezyjna między elementami taśmy przenośnikowej Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania taśm przenośnikowych
2 PN-EN ISO 527-1:2020-01 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu próbek z tworzyw sztucznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
3 PN-EN ISO 527-2:2012 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - badania tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
4 PN-EN ISO 527-2:2012P Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - badania tworzyw sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
5 PN-EN ISO 527-3:2019-01 Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu - badania folii i płyt Tak >< Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania płyt i folii
6 PN-EN ISO 527-4:2000 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu – badania kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknami Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
7 PN-EN ISO 527-5:2010 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - badania kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami jednokierunkowo Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
8 PN-C-04290:1980 Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ściskaniu gumy Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
9 PN-ISO 815+AC:1998; PN-C-04290:1980 Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu w temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej - guma i kauczuk termoplastyczny Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
10 PN-EN ISO 283:2016-01 Wytrzymałość na rozciąganie taśmy przenośnikowej z rdzeniem tekstylnym o całkowitej grubości, wydłużenie przy zerwaniu oraz wydłużenie przy zadanym obciążeniu Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania taśm przenośnikowych
11 PN-EN ISO 306:2014-02E Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST) Tak Stanowisko do badań metodą Vicata Inne
12 PN-EN ISO 179-1:2010 Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego - tworzywa sztuczne Nie Młot Charpy'ego Badania mechaniczne Badania udarności
13 PN-EN ISO 2039-1:2004 Oznaczanie twardości - metoda wciskania kulki Nie Twardościomierz Brinella Badania mechaniczne Badania twardości
14 PN-EN ISO 604:2006 Oznaczanie właściwości przy ściskaniu Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
15 PN-EN ISO 13254:2017-11 Badania wodoszczelności systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych Tak

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
16 PN-EN ISO 13255:2017-12 Badanie szczelności połączeń powietrzem Tak

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
17 PN-EN ISO 13257:2019-01 Badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych Nie Stanowisko do badań odporności na cykliczne zmiany temperatury i obciążenia Badania rur
18 PN-EN 1228:1999 Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
19 PN-EN ISO 13259:2021-01 Badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym Tak

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
20 PN-EN ISO 11173:2017-12 Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową Tak

Stanowisko do badań metodą spadającego ciężarka

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
21 PN-EN ISO 13968:2009 Oznaczanie elastyczności obwodowej - rury z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania rur
22 PN-EN 2378:1999 Oznaczenie absorpcji wody metodą zanurzenia - tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem Nie

Waga analityczna

Inne
23 PN-EN ISO 9852:2017-11 Badanie odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT) rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) Tak Stanowisko do badania odporności na dichlorometan Inne Badania rur
24 PN-EN 637:1999 Oznaczanie składników metodą grawimetryczną wyrobów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym Nie Piec muflowy Inne
25 PN-EN ISO 6259-1:2015-05; PN-EN ISO 6259-3:2015-08; PN-EN ISO 6259-2:2021-03 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu rur z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
26 PN-EN ISO 2507-1:2017-11; PN-EN ISO 2507-2:2017-11 ; PN-EN ISO 2507-3:2017-11 Temperatura mięknienia według Vicata Tak Stanowisko do badań metodą Vicata Inne
27 PN-EN 2377:1994 Oznaczenie umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
28 PN-EN ISO 2505:2006 Oznaczenie skurczu wzdłużnego - Rury z tworzyw termoplastycznych Tak Suszarka laboratoryjna Inne Badania rur
29 PN-EN ISO 3127:2017-12 Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka rur z tworzyw termoplastycznych Tak

Stanowisko do badań metodą spadającego ciężarka

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
30 PN-EN ISO 580:2006 Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Tak Suszarka laboratoryjna Inne Badania rur
31 PN-EN ISO 3459:2015-04 Badanie szczelności w warunkach podciśnienia - Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
32 PN-EN ISO 1167-1:2007; PN-EN ISO 1167-2: 2007; PN-EN ISO 1167-3:2008; PN-EN ISO 1167-4:2008 Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur, kształtek i zestawów z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów Tak Stanowisko do badań odporności na temperaturę i ciśnienie wewnętrzne systemów rurowych Badania ciśnieniowe Badania rur
33 PN-EN ISO 178:2019-06 Oznaczanie właściwości przy zginaniu tworzyw sztucznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
34 PN-EN ISO 1856:2018-09 Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu elastycznych i porowatych tworzyw sztucznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
35 PN-EN ISO 9969:2016-02 Oznaczanie sztywności obwodowej rur z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
36 PN-ISO 37:2007 Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu - guma i kauczuk termoplastyczny Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
37 PN-ISO 4591:1999 Oznacznie grubości metodą grawimetryczną - folie i płyty Nie

Waga analityczna

Inne Badania płyt i folii
38 PN-ISO 4592:1998 Oznaczanie długości i szerokości folii i płyt z tworzyw sztucznych Nie Przyrządy pomiarowe Inne Badania płyt i folii
39 PN-EN ISO 8295:2005 Oznaczanie współczynników tarcia folii i płyt z tworzyw sztucznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Inne Badania płyt i folii
40 PN-EN ISO 868: 2005 Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a) Tak Twardościomierz Shore'a Badania mechaniczne Badania twardości
41 PN-EN 802:1998 Badanie maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu - Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
42 PN-EN ISO 75-1:2020-09 Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem tworzyw sztucznych Tak Stanowisko do badań metodą Vicata Badania mechaniczne
43 PN-EN ISO 75-2:2013-06 Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem tworzyw sztucznych i ebonitu Nie Stanowisko do badań metodą Vicata Badania mechaniczne
44 PN-EN ISO 75-3:2005 Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem laminatów termoutwardzalnych o dużej wytrzymałości Tak Stanowisko do badań metodą Vicata Badania mechaniczne
45 PN-EN ISO 9967:2016 Oznaczanie wskażnika pełzania rur z tworzyw termoplastycznych Tak Stanowisko do badań pełzania Badania rur
46 PN-ISO 4649:2007 Oznaczanie odporności na ścieranie gumy za pomocą aparatu z obracającym się bębnem cylindrycznym (metoda Schoppera) Tak Urządzenie do badania odporności na ścieranie Schoppera Badania mechaniczne Badania taśm przenośnikowych
47 PN-EN 2561:1999 Próba rozciągania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym (laminaty jednokierunkowe) równolegle do kierunku włókna Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
48 PN-EN ISO 3386-1:2000; PN-EN ISO 3386-1:2000/A1:2010 Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu elastycznych tworzyw sztucznych porowatych o małej gęstości Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
49 PN-EN ISO 3386-2:2001; PN-EN ISO 3386-2:2001/A1:2010 Oznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie przy ściskaniu elastycznych tworzyw sztucznych porowatych o dużej gęstości Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
50 PN-EN ISO 13783:2000 Badania szczelności i wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu - połączenia dwukielichowe z PVC-U mogące przenosić obciążenia osiowe Nie Stanowisko do badań cyklicznych zmian temperatury i obciążenia zewnętrznego przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Badania ciśnieniowe Badania rur
51 PN-EN 1119:2010 Badania szczelności i odporności na uszkodzenie nieblokowanych połączeń elastycznych z elastomerowymi elementami uszczelniającymi Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania rur
52 PN-EN 2557:2000 Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni preimpregnatów włókna węglowego Nie

Waga analityczna

Inne
53 PN-EN 2559:2000 Oznaczanie zawartości żywicy i włókna oraz masy włókna na jednostkę powierzchni preimpregnatów włókna węglowego Nie

Piec muflowy; waga analityczna

Inne
54 PN-EN 2563:2000 Wyznaczanie umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe laminatów jednokierunkowych (tworzywa wzmacniane włóknem węglowym) Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
55 PN-ISO 3342:2000 Wyznaczanie siły zrywającej - maty (tekstylia szklane) Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
56 PN-ISO 4440-1:2000; PN-ISO 4440-2:2000 Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia rury i kształtek z tworzyw termoplastycznych Nie Plastometr Inne
57 PN-EN ISO 62:2008 Oznaczanie absorpcji wody tworzyw sztucznych Tak

Waga analityczna

Inne
58 PN-EN ISO 845:2009 Oznaczanie gęstości pozornej gumy i porowatych tworzyw sztucznych Tak

Waga analityczna

Inne
59 PN-EN ISO 14129:2000 Oznaczanie naprężenia ścinającego i odpowiadającego odkształcenia, modułu ścinania i wytrzymałości podczas rozciągania pod kątem ±45° kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknem Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
60 PN-EN 2562:2001 Badanie zginania równolegle do kierunku włókien - tworzywa wzmocnione włóknem węglowym (Laminaty jednokierunkowe) Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
61 PN-EN 2597:2001 Próba rozciągania prostopadle do kierunku włókna - tworzywa wzmocnione włóknem węglowym (Laminaty jednokierunkowe) Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
62 PN-EN 2747:2001 Próba rozciągania - tworzywa wzmocnione włóknem szklanym Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
63 PN-EN ISO 13263:2017-12 Badania wytrzymałości na uderzenie rur z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Tak

Stanowisko do badań metodą spadającego ciężarka

Badania mechaniczne Badania rur
64 PN-EN ISO 13264 Badanie wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych - systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania rur
65 PN-EN 761:2001 Oznaczanie współczynnika pełzania w powietrzu - rury z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) Nie Stanowisko do badań pełzania Badania rur
66 PN-EN ISO 1798:2009 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu - elastyczne tworzywa sztuczne porowate Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
67 PN-EN ISO 14130:2001 Oznaczanie umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknem Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
68 PN-EN ISO 14125:2001 Oznaczanie właściwości przy zginaniu - kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
69 PN-EN 2746:2001 Badanie zginania metodą trzypunktową - kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem szklanym Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
70 PN-EN ISO 11501:2005 Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania - folie i płyty z tworzywa Suszarka laboratoryjna Badania płyt i folii
71 PN-EN ISO 13262:2017-11 Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie - rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
72 PN-EN 12106:2002 Badanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku - rury z polietylenu (PE) Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania rur
73 PN-EN ISO 19893:2018-10 Badanie odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury - rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody Tak Stanowisko do badań termocyklicznych Badania rur
74 PN-EN ISO 13056:2018-10 Badanie szczelności w warunkach podciśnienia - Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
75 PN-EN ISO 19892:2018-10 Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody Nie Stanowisko do badań termocyklicznych Badania rur
76 PN-EN 12814-2:2002 Próba rozciągania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
77 PN-EN 12814-5:2002 Badanie makroskopowe połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych Nie Lupa, badanie organoleptyczne Badania organoleptyczne
78 PN-EN 12814-6:2002 Próba rozciągania w niskiej temperaturze połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
79 ISO 17454:2006 Oznaczenie odporności na rozwarstwianie rur wielowarstwowych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
80 PN-EN ISO 1133-1:2011 Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych metoda standardową Tak Plastometr Inne
81 PN-EN ISO 1133-2:2011 Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych metodą przeznaczona do tworzyw wrażliwych na wpływ czasu-temperatury i/lub wilgoci Tak Plastometr Inne
82 PN-EN ISO 1172:2002 Oznaczanie zawartości włókna szklanego i napełniacza mineralnego metodą kalcynowania tworzyw sztuczneych wzmocnionych włóknem szklanym. Preimpregnaty, tłoczywa i laminaty. Tak Piec muflowy Inne
83 PN-EN 12390-5:2009 Wytrzymałość na zginanie próbek betonu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania betonu
84 PN-EN 12390-3:2019-07 Wytrzymałość na ściskanie próbek betonu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania betonu
85 PN-EN ISO 9311-2:2011 Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie - kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
86 PN-EN ISO 9311-3:2009 Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych Nie Stanowisko do badań odporności na temperaturę i ciśnienie wewnętrzne systemów rurowych Badania ciśnieniowe Badania rur
87 PN-EN ISO 13260:2012; PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 Badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Tak Skrzynia wypełniona żwirem Badania rur
88 PN-EN ISO 14126:2002 Oznaczanie właściwości podczas ściskania równolegle do płaszczyzny laminowania kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknem Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
89 PN-EN ISO 1183-1:2019-05 Oznaczenie gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych metodą zanurzeniową, piknometru cieczowego i miareczkową Tak

Waga analityczna

Inne
90 PN-EN ISO 1183-2:2019-05 Oznaczenie gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych metodą kolumny gradientowej Nie

Waga analityczna

Inne
91 PN-EN ISO 7233:2016-12 Oznaczanie odporności na podciśnienie węży i przewodów z gumy i z tworzyw sztucznych Nie Pompa próżniowa z manometrem Badania ciśnieniowe
92 PN-EN ISO 1421:2017-02 Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu płaskich wyrobów tekstylnych powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
93 ISO 10466:1997 Badanie odporności na początkowe ugięcie pierścieniowe rur z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
94 ISO 13266:2010 Oznaczanie odporności na obciążenia powierzchniowe i ruchowe systemów rur z tworzyw termoplastycznych do studzienek i włazów rewizyjnych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji Nie Stanowisko do badań mechanicznych Badania rur
95 PN-EN 13100-1:2017-07 Ocena wizualna połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych (badanie nieniszczące) Nie Badanie organoleptyczne Badania rur
96 PN-EN ISO 9080:2013-04E Oznaczanie przez ekstrapolację długotrwałej wytrzymałości hydrostatycznej materiałów termoplastycznych w postaci rur z tworzyw sztucznych Nie Stanowisko do badań odporności na temperaturę i ciśnienie wewnętrzne systemów rurowych
97 PN-EN ISO 899-1:2005 Oznaczanie charakterystyki pełzania - pełzanie podczas rozciągania Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
98 PN-EN ISO 899-2:2005 Oznaczanie charakterystyki pełzania - pełzanie podczas zginania przy trzypunktowym obciążeniu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne
99 PN-EN ISO 2535:2004 Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie folii i płyt z tworzywa sztucznego metodą "spodni" Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania płyt i folii
100 PN-EN ISO 6383-1:2005 Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie folii i płyt z tworzywa sztucznego metodą Elmendorfa Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania płyt i folii
101 PN-EN ISO 11501:2005 Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania folii i płyt z tworzywa sztucznego Nie Suszarka laboratoryjna Badania płyt i folii
102 PN-EN 1716: 2002 Badanie odporności na uderzenie zamontowanego zaworu siodłowego z polietylenu (PE) Nie

Stanowisko do badań metodą spadającego ciężarka

103 PN-EN ISO 8256:2006 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie udarowe tworzyw sztucznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
104 PN-EN ISO 3126: 2006 Wyznaczanie wymiarów systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Tak Przyrządy pomiarowe Inne
105 PN-ISO 2591-1:2000 Analiza sitowa - metoda z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny z drutu i z blachy perforowanej Nie Sita Inne
106 PN-EN 28094:1999 Oznaczanie wytrzymałości adhezyjnej okładki do warstwy rdzeniowej taśm przenośnikowe z linkami stalowymi Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania taśm przenośnikowych
107 PN-EN 14802:2007 Oznaczanie odporności na obciążenie powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym trzonów lub rur wznoszących z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych lub niewłazowych Nie Stanowisko do badań mechanicznych Badania rur
108 PN-EN ISO 1889:2001 Wyznaczanie masy liniowej nitek wzmacniających Nie

Waga analityczna

Inne
109 PN-EN ISO 3344:2001 Wyznaczanie wilgoci wyrobów wzmacniających Nie Wagosuszarka Inne
110 PN-EN 14830:2007   Badanie odporności na odkształcenie podstaw studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych Nie Stanowisko do badań mechanicznych Badania rur
111 PN-EN ISO 13445:2008 Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych pomiędzy sztywnymi podłożami metodą ścinania próbki blokowej Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
112 PN-EN ISO 15512:2005 Oznaczanie zawartości wody w tworzywach sztucznych Nie Wagosuszarka Inne
113 PN-EN ISO 7590:2018-09 Oznaczanie grubości całkowitej taśmy przenośnikowej i grubości okładek Nie Przyrządy pomiarowe Badania taśm przenośnikowych
114 PN-ISO 12091:2009 Badanie w suszarce rur z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych Tak Suszarka laboratoryjna Badania rur
115 PN-EN ISO 844:2014-11 Oznaczanie właściwości przy ściskaniu sztywnych, porowatych tworzyw sztucznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
116 PN-EN ISO 13968:2009 Oznaczanie elastyczności obwodowej rur z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
117 PN-EN ISO 8067:2018-09 Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie elastycznych, porowatych tworzyw sztucznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
118 PN-EN 1447:2009 Oznaczanie wytrzymałości na długotrwałe ciśnienie wewnętrzne rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) Nie Stanowisko do badań cyklicznych zmian temperatury i obciążenia zewnętrznego przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Badania ciśnieniowe Badania rur
119 PN-EN ISO 13967:2011 Oznaczanie sztywności obwodowej kształtek z tworzyw termoplastycznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
120 PN-EN ISO 1923:1999 Oznaczanie wymiarów liniowych tworzyw sztucznyc porowatych i gum Nie Przyrządy pomiarowe
121 PN-EN ISO 7622-1:2013-10E Pomiar wydłużenia przy próba rozciągania w kierunku wzdłużnym taśmy przenośnikowej z linkami stalowymi Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania taśm przenośnikowych
122 PN-EN ISO 8094:2013-10E Oznaczanie wytrzymałości adhezyjnej okładki do warstwy rdzeniowej taśmy przenośnikowej z linkami stalowymi Nie Maszyna wytrzymałościowa Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania taśm przenośnikowych
123 PN-EN ISO 13844:2015-04 Badania szczelności przy podciśnieniu, odchyleniu kątowym i odkształceniu połączeń kielichowych z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
124 PN-EN ISO 13845:2015-04 Badanie szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i odchyleniu kątowym połączeń kielichowych z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
125 PN-EN ISO 13846:2002P Oznaczenie długoterminowej szczelności pod wpływem wewnętrznego ciśnienia wody połączeń przenoszących obciążenia osiowe i nie przenoszące obciążeń osiowych w ciśnieniowych systemach przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
126 PN-EN ISO 21182: 2013-06E Oznaczanie współczynnika tarcia lekkich taśm przenośnikowych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania taśm przenośnikowych
127 PN-EN ISO 7622-2:2016-01 Pomiar wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym taśm przenośnikowych z linkami stalowymi Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania taśm przenośnikowych
128 PN-EN ISO 7623:2016-01 Przyczepność linki do warstwy rdzeniowej - badanie przed i po wygrzewaniu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania taśm przenośnikowych
129 PN-EN ISO 3458:2015-05 Badania szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym połączeń mechanicznych między kształtkami a rurami ciśnieniowymi Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
130 PN-EN ISO 3501:2015-04 Badania odporności na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej połączeń mechanicznych między kształtkami a rurami ciśnieniowymi Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
131 PN-EN ISO 3503:2015-04 Badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu połączeń mechanicznych między kształtkami i rurami ciśnieniowymi Nie

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
132 PN-EN ISO 6383-1:2016-03 Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie folii i płyt metodą "spodni" Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania płyt i folii
133 PN-EN ISO 13262:2017-11 Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie rur z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania rur
134 PN-EN 477:2018-02 Określenie odporności profili na uderzenie spadającego ciężarka profile z poli(chlorku winylu) (PVC) Nie

Stanowisko do badań metodą spadającego ciężarka

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
135 PN-EN 478:2018-02 Określenie wyglądu zewnętrznego po wygrzewaniu w temperaturze 150 ˚C profili z poli(chlorku winylu) (PVC) Nie Suszarka laboratoryjna Inne
136 PN-EN 479:2018-02 Oznaczanie skurczu termicznego profili z poli(chlorku winylu) (PVC) Nie Suszarka laboratoryjna Inne
137 PN-EN 2850:2018-02 Próba ściskania równolegle do kierunku włókien jednokierunkowych laminatów z włókna węglowego i żywicy termoutwardzalnej Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
138 PN-EN ISO 505:2018-03 Oznaczania odporności na rozdzieranie taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe Badania taśm przenośnikowych
139 PN-EN 12814-4:2018-05 Badanie oddzierania spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
140 PN-EN ISO 19893:2018-10 Badanie odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury rury i kształtek z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody Tak Stanowisko do badań termocyklicznych
141 PN-EN 12390-5:2019-08 Wytrzymałość na zginanie próbek betonu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
142 PN-EN ISO 8659:2020-10 Wytrzymałość na zmęczenie armatura z tworzyw termoplastycznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
143 PN-EN ISO 10352:2021-02 Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni i masy włókna na jednostkę powierzchni tworzyw sztuczych wzmacnianych włóknem Nie

Waga analityczna

Inne
144 PN-EN ISO 16012:2016-01 Oznaczanie wymiarów liniowych kształtek do badań Nie Przyrządy pomiarowe Inne
145 ISO 9854-1; ISO 9854-2 Rozwarstwianie rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
146 PN-EN ISO 4674:2017-2 Wyznaczanie odporności na rozdzieranie płaskich wyrobów powleczonych gumą lub tworzywami sztucznymi Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
147 PN-EN ISO 13934-1:2013-07E Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
148 PN-EN ISO 13937-2:2002 Wyznaczanie siły rozdzierania próbek płaskich roboczych w kształcie spodni (metoda pojedynczego rozdzierania) Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
149 PN-EN 295-3:2012 Badanie odporności na ścieranie systemów rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Tak Stanowisko do badań odporności na ścieranie systemów rurowych Badania mechaniczne
150 PN-EN 196-1:2016-07 - wersja polska Oznaczanie wytrzymałości cementu Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
151 PN-EN 196-3:2006 Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości cementu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Inne
152 PN-EN 13598-2:2009 Oznaczenie trwałości materiału w próbie na podciśnienie rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Tak

Stanowisko do badań szczelności połączeń systemów rurowych

Badania ciśnieniowe Badania rur
153 PN-EN 13598-2:2009 Oznaczenie odporności na uderzenia zewnętrzne rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Tak Stanowisko do badań udarności Badania wytrzymałościowe
154 PN-EN 13101:2005 Oznaczenie własności wytrzymałościowych stopni do studzienek włazowych Tak

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
155 PN-ISO 188:2000 Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła gumy lub kauczuku termoplastycznego Tak Suszarka laboratoryjna Inne
156 PN-EN 1007-5:2004 Wyznaczanie rozkładu wytrzymałości na rozciąganie i odkształcenia przy zerwaniu włókien w wiązce wielowłóknowej w temperaturze otoczenia kompozytów ceramicznych Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
157 PN-EN 13793: 2004 Określanie zachowania przy cyklicznym obciążeniu wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
158 PN-EN 12390-4: 2001 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu Nie

Maszyna wytrzymałościowa

Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
159 PN-EN ISO 6603-2:2002 Badanie zachowania sie sztywnych tworzyw sztucznych podczas przebicia udarowego - instrumentalne badanie udarności Nie Stanowisko do badań udarności Badania mechaniczne Badania wytrzymałościowe
Norma / Procedura Akredytowane (Tak/Nie) Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3
Skip to content